Biển & Ngoài khơi

project2

Dự án biển Odyssea ở Mexico

Giới thiệu dự án:
vận hành một đội tàu định vị động 2 và định vị động 1 có năng lực trên toàn thế giới, có chiều dài từ 265 'đến 170'.Nhà máy đóng tàu cũng có khả năng hoán cải và sửa chữa.

Vị trí:
Mexico

Thông tin chi tiết sản phẩm:
LSAW, EN10210

Ngày tháng:
05.2019


Thời gian đăng: Tháng 2-10 - 2022