Sự thi công

  • Sự thi công

    Sự thi công

    Xây dựng dự án cơ sở hạ tầng ở Jordan Giới thiệu dự án: Theo nhu cầu của dự án, cung cấp các giải pháp sản phẩm thép và ống công nghiệp bền cho dự án xây dựng này, bao gồm đường ống ngầm, ống thoát nước...
    Đọc thêm