การก่อสร้าง

  • การก่อสร้าง

    การก่อสร้าง

    การก่อสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานในจอร์แดน การแนะนำโครงการ: ตามความต้องการของโครงการ จัดหาท่ออุตสาหกรรมที่ทนทานและผลิตภัณฑ์เหล็กสำหรับโครงการก่อสร้างนี้ รวมถึงท่อใต้ดิน รางระบายน้ำ...
    อ่านเพิ่มเติม