ระบบส่งน้ำมันและก๊าซ

  • ระบบส่งน้ำมันและก๊าซ

    ระบบส่งน้ำมันและก๊าซ

    โครงการท่อส่งและสถานีสูบน้ำขนาด 24″ และ 12″ แนะนำโครงการ: ท่อส่งขนาด 3 กม. และท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2,500 นิ้ว, แถว, การร้อย, การดัด, การเชื่อม, การระเบิดและการเคลือบและการทาสี, การแปรรูป, การรองรับเหล็ก, การขุดร่องลึก, การปูกระเบื้อง...
    อ่านเพิ่มเติม