บริการสำรวจและขุดเจาะ

  • บริการสำรวจและขุดเจาะ

    บริการสำรวจและขุดเจาะ

    โครงการ Anis Marinetime ในอิตาลี การแนะนำโครงการ: ในตลาดการต่อเรือและการซ่อมแซมเรือ การค้นหาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่อย่างเชี่ยวชาญ พนักงานที่มีทักษะสูง วิศวกร และผู้จัดการที่ตั้ง:...
    อ่านเพิ่มเติม