ทางทะเลและนอกชายฝั่ง

  • ทางทะเลและนอกชายฝั่ง

    ทางทะเลและนอกชายฝั่ง

    โครงการ Odyssea Marine ในเม็กซิโก การแนะนำโครงการ: ดำเนินการกองเรือที่มีความสามารถทั่วโลกของเรือเดินสมุทร Dynamic Positioning 2 และ Dynamic Positioning 1 นอกชายฝั่งที่มีขนาดความยาวตั้งแต่ 265 ถึง 170 นิ้วอู่ต่อเรือยังฮา...
    อ่านเพิ่มเติม