hàng hải & ngoài khơi

  • hàng hải & ngoài khơi

    hàng hải & ngoài khơi

    Dự án Hàng hải Odyssea ở Mexico Giới thiệu dự án: vận hành một đội tàu xa bờ Dynamic Positioning 2 và Dynamic Positioning 1 có khả năng hoạt động trên toàn thế giới với chiều dài từ 265' đến 170'.Nhà máy đóng tàu cũng...
    Đọc thêm