Truyền dầu khí

project 02

Dự án Trạm bơm & Đường ống 24 "& 12"

Giới thiệu dự án:
Đường ống 3 km & Đường ống 2500 Dia inch, ROW, Dây, Uốn, Hàn, Phun & Sơn & Sơn, Chế tạo, Thép hỗ trợ, Đào rãnh, Trải giường, Hạ thấp, Đệm, FOCC & FOC, Chèn lấp, Công trình dân dụng.

Vị trí:
Ả Rập Saudi

Thông tin chi tiết sản phẩm:
SMLS, ASTM A53

Ngày tháng:
2.2021


Thời gian đăng: Tháng 2-10 - 2022