Truyền tải dầu khí

dự án 02

Dự án Đường ống & Trạm bơm 24″ & 12″

Giới thiệu dự án:
Đường ống 3 km & Đường ống 2500 Dia inch, ROW, Xâu dây, uốn, hàn, nổ mìn & sơn phủ & sơn, chế tạo, giá đỡ thép, đào hào, lót nền, hạ thấp, đệm, FOCC & FOC, lấp đất, công trình dân dụng.

Vị trí:
Ả Rập Saudi

Thông tin chi tiết sản phẩm:
SMLS, ASTM A53

Ngày:
2.2021


Thời gian đăng bài: Feb-10-2022