Ngành công nghiệp hóa dầu

project 03

Dự án Nhà máy Hóa chất ở Nam Phi

Giới thiệu dự án:
Công ty cung cấp công nghệ quy trình và các giải pháp quản lý dự án cho các dự án hóa chất và hóa dầu trên khắp thế giới, với thành tích đã được kiểm chứng về việc quản lý các dự án theo tốc độ nhanh, định hướng chi phí trong các chương trình trị giá hàng tỷ đô la.

Vị trí:
Nam Phi

Thông tin chi tiết sản phẩm:
SMLS, ASTM A106 / ASTM A53 Gr.B

Ngày tháng:
07.2020


Thời gian đăng: Tháng 2-10 - 2022