Xử lý nước

project 01

Dự án nhà máy xử lý nước cấp ở Ba Lan

Giới thiệu dự án:
Dự án cơ sở hạ tầng này rất cần thiết cho sự phát triển và thịnh vượng trong ngắn hạn và dài hạn của cộng đồng địa phương, giúp giảm chi phí cho các gia đình và doanh nghiệp địa phương, đồng thời thúc đẩy các hệ sinh thái thủy sinh trong lành hơn và chất lượng nước được cải thiện.

Vị trí:
Ba lan

Thông tin chi tiết sản phẩm:
Ống ERW, API 5L X56 PSL1, 12 inch, 12M

Ngày tháng:
04.2020

project3

Dự án Trạm bơm

Giới thiệu dự án:
Đúc sẵn, Chế tạo, Hàn, Lắp đặt van, Quản lý mặt bích, lắp đặt đường ống ngầm, Lắp đặt hỗ trợ, Sơn phủ, Nổ và sơn đường ống, Sơn hệ thống khí trơ.

Vị trí:
Iran

Thông tin chi tiết sản phẩm:
Ống SMLS, ASME B31.3 ERW, Mặt bích

Ngày tháng:
11.2020


Thời gian đăng: Tháng 2-10 - 2022